Ambulantní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program je určen lidem se závislosti na alkoholu, kteří si chtějí udržet abstinenci a v minulosti absolvovali jakoukoli formu léčby závislosti. Zahrnuje individuální a skupinovou terapii a další volitelné možnosti péče o vlastní střízlivost. 

 

Cílem ambulantního doléčování je nabídnout podporu v každodenním životě bez alkoholu, dalších návykových látek či závislostního chování, pomoc při zvládání náročných situací, dlouhodobá prevence relapsu a zvládnutí případného relapsu. V případě skupinové terapie jde také o potkávání se a sdílení vlastních zkušeností v bezpečném prostředí s lidmi, kteří řeší podobná témata. 

Program má tři možné varianty, které jsou odstupňovány podle intenzity a frekvence doléčovacích aktivit. Klient si sám volí takovou podobu programu, která nejvíce odpovídá jeho potřebám, preferencím a časovým možnostem. Jednotlivé varianty jsou podrobněji popsány níže. 

Ambulantní doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Je určená osobám starším 18 let a je poskytována zdarma. V rámci služby ADP je možné také nabídnou online, či telefonické schůzky (nelze v případě terapeutické skupiny). Je potřeba, aby první kontakt uskutečnil zájemce sám.

Intenzivní program

Intenzivní plnohodnotné doléčování v délce trvání půl roku. Zahrnuje pravidelnou docházku na skupinovou a individuální terapii, tematické skupiny, dle potřeby konzultace se sociální pracovnicí (řešení dluhů, práce, bydlení), volnočasové aktivity, možnost společného terapeutického sezení s rodinným příslušníkem.

V průběhu programu se pravidelně kontroluje abstinence, je také možné si dohodnout braní Antabusu pod dohledem. Intenzivní program je vhodný pro lidi čerstvě po léčbě nebo přeléčení, a také pro všechny, kteří potřebují větší podporu a vyšší míru kontroly při zvládání běžného života bez alkoholu či návykových látek. Program je ukončen certifikátem a potvrzením o absolvování.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Individuální program

Doléčování v délce trvání půl roku podobné intenzivnímu programu, avšak s možností individuální úpravy pravidel a volby preferenčních aktivit. Vhodné pro ty, kdo z nějakých důvodů (práce, rodina, dojíždění apod.) nemohou splnit pravidla intenzivního programu a přesto chtějí soustavné ambulantní doléčování.

V individuálním programu si lze nastavit kombinaci doléčovacích aktivit dle vlastních potřeb. Například:

  •   Individuální skupinová terapie
  •   Individuální nebo skupinová terapie tematické skupiny / sociální poradenství
  •   Intenzivní individuální terapie (v prvním kvartále 1x týdně až 1x za 14 dní, ve druhém kvartále 1x za 14 dní)

Kontrola abstinence je namátková (vyjma skupinové terapie, kde se kontroluje vždy dechovou zkouškou), lze si ale dohodnout i pravidelnou kontrolu, stejně jako možnost braní Antabusu pod dohledem. 

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Program následného kontaktu

Tato nejvolnější varianta dlouhodobé podpory ve střízlivém životě je nabízená absolventům intenzivního či individuálního programu anebo pobytového doléčovacího programu. Nemá časový limit a je určená pro lidi, kteří již zvládají dlouhodobě abstinovat a samostatně fungovat v každodenním životě, ale potřebují občasnou podporu, kontakt a sdílení vlastních témat.

K výběru je zde dlouhodobá docházka na skupinovou terapii, individuální podpůrná terapie s frekvencí dle dohody, anebo možnost kontaktovat terapeuta a domluvit si schůzku pouze v případě potřeby.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková
Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková