Údaje o organizaci

Název organizace:     Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.
Sídlo:                                Dvořákova 588/13, 602 00 Brno
Telefon:                             +420 543 255 383
E-mail:                              lotos@lotos-brno.cz
Web:                                  www.lotos-brno.cz
Bankovní spojení:        Raiffeisenbank, a. s. 4200017817/5500

 

Typ organizace:          obecně prospěšná společnost
IČ:                                     266 423 95
DIČ:                                  CZ 266 423 95
Registrace:                     22.10.2003, číslo spisu: VS/1-1/55275/03-R
Změna na o. p. s.:       23.07.2013

Členství:                           Asociace poskytovatelů sociálních služeb

 

Statutární orgán:      Ing. Radka Kasanová – ředitelka

Správní rada:             MUDr. Květoslava Vrbová

                                           Zuzana Fojtíková
                                           Ondřej Malý

Dozorčí rada:              Jaroslav Polák
                                           Jitka Bílková
                                           Kateřina Havlíková