Údaje o organizaci

Název organizace:     Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.
Sídlo:                                Dvořákova 588/13, 602 00 Brno
E-mail:                              lotos@lotos-brno.cz
Web:                                  www.lotos-brno.cz
Bankovní spojení:        Raiffeisenbank, a. s. 4200017817/5500

 

Typ organizace:          obecně prospěšná společnost
IČ:                                     266 423 95
DIČ:                                  CZ 266 423 95
Registrace:                    22.10.2003, číslo spisu: VS/1-1/55275/03-R
Změna na o. p. s.:      23.07.2013

 

Členství:                     Asociace poskytovatelů adiktologických služeb                     

                                         Asociace poskytovatelů sociálních služeb

 

Statutární orgán:      Ing. Radka Kasanová – ředitelka

 

Správní rada:             MUDr. Květoslava Vrbová

                                          Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
                                          Mgr. Šárka Zahrádková

                                           

Dozorčí rada:              Jaroslav Polák
                                           Jitka Bílková
                                           Kateřina Havlíková