Aktuální projekty

Nadace ČEZ

Projekt: Lotos - kvalifikace a informovanost

 

 

Účelem projektu je zvyšování odbornosti našich terapeutů a podpora osvěty v adiktologické problematice. 

Termín realizace projektu:   od 1.3.2024 do 23.1.2025