Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

Pobytové služby

Pobytový doléčovací program

Pobytový doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2003 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, kteří jsou motivováni k abstinenci. Program je realizován formou terapeutické komunity a jeho trvání je až dva roky.

Ambulantní služby

Ambulatní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program zahrnuje službu následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2005 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, popř. jiných návykových látkách, kteří absolvovali ústavní/ambulantní léčbu závislosti, podrobují se ambulantní léčbě anebo abstinují a mají motivaci k aktivnímu doléčování.

 

Centrum sociálního poradenství

Centrum sociálního poradenství zahrnuje službu odborného sociálního poradenství (dle § 37 Zákona o sociálních služnách č. 108/2006 Sb.) a je realizována projektem podpořeným ESF a MPSV  "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Doba trvání projektu je od . 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022. Centrum poskytuje službu odborného sociálního poradenství lidem s rizikovým pitím či závislostí na alkoholu a jejich blízkým. 

 

 

 

 

Potravinová banka - pečivo, ovoce, zelenina

Od 1.6.2024 z provozních důvodů již není možné odebírat "fresh" potravinovou banku, nadále však je možné využívat odběr trvanlivých potravin.

Oslavy 20 let

Dne 16. září v odpoledních hodinách proběhly oslavy 20 let výročí organizace Lotos. Účastníci z řad bývalých i současných klientů, odborníků, studentů i bývalých a současných pracovníků organizace se setkali v Café Práh, aby společně slavili. Programem nás provázel pan moderátor Matyáš Chochola. 

Oslava výročí 20 let Lotosu!

 

Antabus - přerušení dodávek

Rádi bychom Vám předali informaci, která se týká užívání ANTABUS. Z důvodu přeregistrace tohoto léčivého přípravku, se očekává jeho výpadek v období červen 2023 - prosinec 2023. V současné době držitel rozhodnutí disponuje zásobami předmětného léčivého přípravku do června 2023 (odhad na základě aktuálních potřeb). Zahájení nového registrovaného léčivého přípravku je očekáváno v prosinci 2023.

Přidáváme se Suchému únoru

Blíží se únor a my bychom Vám rádi dali vědět, že se opětovně připojujeme k akci Suchej únor. Chtěli bychom vyzvat i Vás, abyste se k nám, našim klientům a k abstinenci letos v únoru připojili! Naším cílem je otevřít diskuzi mezi širokou veřejností a dlouhodobě abstinujícími či lidmi potýkajícími se závislostí.

O závislosti na alkoholu v podcastu Dobro skladem

 

Přijali jsme pozvání k rozhovoru do podcastu Dobro skladem, kde jsme si povídali o závislosti na alkoholu.

 

Poslechněte si tento díl podcastu kliknutím na odkaz: https://talk.youradio.cz/porady/dobro-skladem/organizace-lotos-cim-driv-...

Vánoční otevírací doba

Ve dnech 23.12.-1.1.2023 je naše ambulance UZAVŘENA. Budeme se na Vás těšit v novém roce!

Milostivé léto 2022

Podzimní příležitost k odpuštění části dluhů - “Milostivé léto 2022”

Pomůžeme s orientací ve státní akci “Milostivé léto 2022”, která probíhá od 1.9. do 30.11. 2022 a s využitím MOŽNOSTI ODPUŠTĚNÍ ČÁSTI DLUHU - provedeme celým procesem nebo pomůžeme s dílčími kroky.

 

-předáme informace o akci “Milostivé léto 2022”

-pomůžeme při zjištění splnění podmínek

-podpoříme při komunikaci s exekutorem

-pomůžeme s administrativními úkony

-pomůžeme s kalkulací splácení jistiny a odměny

Den otevřených dveří

 

S radostí si Vám dovolujeme oznámit, že po letech máme opět Den otevřených dveří (viz pozvánka).

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 6.10.2022 v našich prostorách mezi 11. až 17. h.

Dveře budou otevřeny ve 4. patře na Dvořákově 13.

Budeme rádi, když nás přijdete navštívit a ještě raději, když nám o tom dáte vědět na tento e-mail krajnakova@lotos-brno.cz, nebo telefon 739 429 469.

Fresh potraviny pro klienty Lotosu

 

Rádi bychom Vás informovali, že nově nabízíme klientům Lotosu, možnost odebírat fresh potraviny - pečivo, ovoce, zelenina. Výdej těchto balíčků bude probíhat každé úterý v čase 17 - 17:15 h. Je potřeba nás předem informovat, že o balíček máte zájem a že si pro něj dorazíte na tento email: potravinovabanka@lotos-brno.cz

Otevíráme novou terapeutickou skupinu

 

Od 6.9.2022 otevíráme novou terapeutickou skupinu a nabízíme k využití poslední volná místa. Skupina je určena pro lidi, kteří rizikově pijí nebo se závislostí na alkoholu. Skupina je absitnenčně orientovaná.

 

Kde: Dvořákova 13, Brno, 4. patro

Kdy: Každé úterý 17:30 - 19:00 h

 

V případě zájmu o skupinu nebo zvědavých dotazů využijte kontakt - 773 826 733, palyusikova@lotos-brno.cz

 

 

Setkání klientů 2022

 

Srdečně Vás zveme na společné setkání současných a bývalých klientů Lotosu.

Sejdeme se v neděli 16. 10. 202 od 14:00 v Brně v prostorech Lipky na Kamenné 20.

Toto je předběžná pozvánka, abyste mohli počítat s termínem, další podrobnosti ještě v průběhu léta upřesníme.

 

Těšíme se na společné setkání!

Terapeutický tým

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.