Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

Pobytové služby

Pobytový doléčovací program

Pobytový doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2003 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, kteří jsou motivováni k abstinenci. Program je realizován formou terapeutické komunity a jeho trvání je až dva roky.

Ambulantní služby

Ambulatní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program zahrnuje službu následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2005 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, popř. jiných návykových látkách, kteří absolvovali ústavní/ambulantní léčbu závislosti, podrobují se ambulantní léčbě anebo abstinují a mají motivaci k aktivnímu doléčování.

 

Centrum sociálního poradenství

Centrum sociálního poradenství zahrnuje službu odborného sociálního poradenství (dle § 37 Zákona o sociálních služnách č. 108/2006 Sb.) a je realizována projektem podpořeným ESF a MPSV  "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Doba trvání projektu je od . 1. 9. 2019 do 31. 12. 2022. Centrum poskytuje službu odborného sociálního poradenství lidem s rizikovým pitím či závislostí na alkoholu a jejich blízkým. 

 

 

 

 

Výběrové řízení na pozici terapeuta Ambulantního doléčovacího programu

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. vypisuje výběrové řízení na pozici terapeuta do ambulantního doléčovacího programu pro osoby se se závislostní problematikou na 0,75 úvazku od ledna 2024.

 

Požadujeme:

· VŠ vzdělání humanitního zaměření dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (psychologie, sociální práce, sociální pedagogika apod.)

· alespoň započatý psychoterapeutický výcvik

· terapeutická praxe výhodou

· orientace v adiktologické problematice a sociálních službách výhodou

Oslavy 20 let

Dne 16. září v odpoledních hodinách proběhly oslavy 20 let výročí organizace Lotos. Účastníci z řad bývalých i současných klientů, odborníků, studentů i bývalých a současných pracovníků organizace se setkali v Café Práh, aby společně slavili. Programem nás provázel pan moderátor Matyáš Chochola. 

Oslava výročí 20 let Lotosu!

 

Hledá se terapeut do PDP - uzavřeno

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. vypisuje výběrové řízení na pozici terapeuta do pobytového doléčovacího programu pro osoby se závislostí na alkoholu na 1,0 úvazku od března 2023 (zástup za rodičovskou dovolenou).

 

Požadujeme:

· VŠ vzdělání humanitního zaměření dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (psychologie, sociální práce,
sociální pedagogika apod.)

· alespoň započatý psychoterapeutický výcvik výhodou

· orientace v adiktologické problematice výhodou

· ochota k týmové i samostatné práci

Antabus - přerušení dodávek

Rádi bychom Vám předali informaci, která se týká užívání ANTABUS. Z důvodu přeregistrace tohoto léčivého přípravku, se očekává jeho výpadek v období červen 2023 - prosinec 2023. V současné době držitel rozhodnutí disponuje zásobami předmětného léčivého přípravku do června 2023 (odhad na základě aktuálních potřeb). Zahájení nového registrovaného léčivého přípravku je očekáváno v prosinci 2023.

Přidáváme se Suchému únoru

Blíží se únor a my bychom Vám rádi dali vědět, že se opětovně připojujeme k akci Suchej únor. Chtěli bychom vyzvat i Vás, abyste se k nám, našim klientům a k abstinenci letos v únoru připojili! Naším cílem je otevřít diskuzi mezi širokou veřejností a dlouhodobě abstinujícími či lidmi potýkajícími se závislostí.

O závislosti na alkoholu v podcastu Dobro skladem

 

Přijali jsme pozvání k rozhovoru do podcastu Dobro skladem, kde jsme si povídali o závislosti na alkoholu.

 

Poslechněte si tento díl podcastu kliknutím na odkaz: https://talk.youradio.cz/porady/dobro-skladem/organizace-lotos-cim-driv-...

UZAVŘENO - Hledáme nového člena do týmu Pobytového doléčovacího programu

 

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. vypisuje výběrové řízení na pozici terapeuta do pobytového doléčovacího programu pro osoby se závislostí na alkoholu na 1,0 úvazku od března 2023 (zástup za rodičovskou dovolenou).

 

Požadujeme:

· VŠ vzdělání humanitního zaměření dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (psychologie, sociální práce,
sociální pedagogika apod.)

· alespoň započatý psychoterapeutický výcvik výhodou

· orientace v adiktologické problematice výhodou

· ochota k týmové i samostatné práci

Vánoční otevírací doba

Ve dnech 23.12.-1.1.2023 je naše ambulance UZAVŘENA. Budeme se na Vás těšit v novém roce!

Terapeut pro Ambulantní doléčovací program

Hledáme nového kelegu do ambulance. Do vypsaného výběrového řízení je možné se přihlásit do 13.12.2022.

https://www.jobs.cz/rpd/1605742241/?searchId=6a3d2243-8ffa-468e-83a7-cc4...

Milostivé léto 2022

Podzimní příležitost k odpuštění části dluhů - “Milostivé léto 2022”

Pomůžeme s orientací ve státní akci “Milostivé léto 2022”, která probíhá od 1.9. do 30.11. 2022 a s využitím MOŽNOSTI ODPUŠTĚNÍ ČÁSTI DLUHU - provedeme celým procesem nebo pomůžeme s dílčími kroky.

 

-předáme informace o akci “Milostivé léto 2022”

-pomůžeme při zjištění splnění podmínek

-podpoříme při komunikaci s exekutorem

-pomůžeme s administrativními úkony

-pomůžeme s kalkulací splácení jistiny a odměny

Den otevřených dveří

 

S radostí si Vám dovolujeme oznámit, že po letech máme opět Den otevřených dveří (viz pozvánka).

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 6.10.2022 v našich prostorách mezi 11. až 17. h.

Dveře budou otevřeny ve 4. patře na Dvořákově 13.

Budeme rádi, když nás přijdete navštívit a ještě raději, když nám o tom dáte vědět na tento e-mail krajnakova@lotos-brno.cz, nebo telefon 739 429 469.