Lotos - doléčovací centrum, o. p. s.

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby ve městě Brně klientům se závislostí na alkoholu z celé ČR.

Pobytové služby

Pobytový doléčovací program

Pobytový doléčovací program je službou následné péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2003 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, kteří jsou motivováni k abstinenci. Program je realizován formou terapeutické komunity a jeho trvání je až dva roky.

Ambulantní služby

Ambulatní doléčovací program

Ambulantní doléčovací program zahrnuje službu následní péče (dle § 64 Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.), funguje od roku 2005 a je určen lidem se závislostí na alkoholu, popř. jiných návykových látkcách, kteří absolvovali ústavní/ambulantní léčbu závislosti, podrobují se ambulantní léčbě anebo abstinují a mají motivaci k aktivnímu doléčování.

 

Centrum sociálního poradenství

Centrum sociálního poradesntví zahrnuje službu odborného sociálního poradenství (dle § 37 Zákona o sociálních služnách č. 108/2006 Sb.) a je realizována projektem podpořeným ESF a MPSV  "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Doba trvání projektu je od . 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022. Centrum poskytuje službu odborného sociálního poradenství lidem s rizikovým pitím či závislostí na alkoholu a jejich blízkým. 

 

 

 

 

Omezení režimu v přímém kontaktu s klienty

Od dnešního dne 15.10.2020 přecházíme na distanční formu poskytování ambulantních služeb. Znamená to tedy, že skupinová setkání jsou nyní zrušena. Místo skupinového setkání Vám můžeme nabídnout možnost individuálního setkání, a to buď online, telefonicky, případně osobně. To samé platí i pro individuální terapie, které budou probíhat taktéž online, telefonicky, případně osobně.

Opět v klasickém provozu! Ukončení telefonického poradenství!

Vzhledem k rozvolňování opatření se od 1.6. navracíme do běžného provozu. Od měsíce června, tak bude možné nás navštívit osobně a budou fungovat také skupinové terapie. K tomu se také váže informace, že od 1.6. je zrušeno telefonické poradenství. Těšíme se na Vás!

Změna čtvrtečních telefonických konzultací!

Rádi bychom Vás upozornili na změnu poskytování telefonických konzultací, které nabízíme v pracovních dnech. Vzhledem k pátečním státním svátkům v tomto měsíci, jsme pozměnili dobu čtvrtečních konzultací. Nyní nás v tento den zastihnete od 12-18 h na tel. čísle 739 068 940.

Tým Lotosu

Poskytujeme TELEFONICKÉ KONZULTACE

NABÍZÍME PSYCHOLOGICKÉ A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ PO TELEFONU

 

Když …
… si nejste jistý mírou alkoholu, kterou konzumujete,
… je pro Vás za nastalé situace náročné tuto míru kontrolovat,
… nevíte, jaké jsou možnosti pomoci při zvládání rizikového pití a závislosti,
… se Vám nedaří zvládat svoji závislost na alkoholu,
… máte starost nebo jste unaveni z péče o svého blízkého, který bojuje se závislostí,
… řekněte si o pomoc. Na své starosti nemusíte být sami.

 

Omezení režimu v přímém kontaktu s klienty

Od dnešního dne 16.3.2020 přecházíme do režimu práce z domova, a proto nebudou probíhat osobní konzultace. Naše pracovníky můžete kontaktovat pomocí telefonu či e-mailu. Můžete také využít možnost internetového poradenství na našich stránkách (záložka Poradna). Toto opatření zavádíme do odvolání. Prosíme, sledujte naše FB nebo webové stránky, kde v Aktualitách naleznete veškeré aktuální informace o našem provozu.

 

Děkujeme za pochopení.

Tým Lotosu