Pobytový doléčovací program

Nabízíme v Brně komplexní pobytový doléčovací program lidem se závislostí na alkoholu, kteří absolvují režimovou protialkoholní léčbu a chtějí na sobě dále pracovat. Náš program slouží k podpoře dlouhodobé abstinence a také k úspěšnému zvládnutí případného relapsu.

Obecné informace

Pobytový doléčovací program je určen pro lidi starší 18 let. Podmínkou je minimálně tříměsíční režimová protialkoholní léčba a nástup k nám v den ukončení léčby. Smlouva se uzavírá na 8 měsíců
s možností prodloužení až na 2 roky.

Doléčování zahrnuje terapeutický program chráněné bydlení. Příspěvek klienta činí 160 Kč na den (od 1.7.2024 je platba navýšená na 175Kč)

(Příspěvek na úhradu nákladů terapeutického pobytu: nejpozději v den nástupu klient uhradí příspěvek na bydlení, který činí 160 Kč za den pobytu. Dále pak klient hradí vratnou kauci 1.000 Kč. V chráněném bydlení nelze bydlet na dluh. Ilustrační příklad: pokud klient nastoupí 9.5.2023 bude při nástupu hradit poměrnou část měsíce tj. 160 Kč x 23 (počet dnů do konce měsíce května včetně data nástupu) = 3.680 Kč + 1.000 Kč kauce – celkem tedy klient uhradí při nástupu 4.680 Kč. Úhrada následujícího měsíce je vždy nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, za nějž je příspěvek hrazen. Platbu je možné uhradit převodem na č.ú.: 2101081267, kód banky: 2010 nebo v hotovosti.)

 

Součástí terapeutického programu je individuální a skupinová terapie, komunitní setkání, tematické skupiny prevence relapsu, řešení sociálních záležitostí (hledání práce, řešení dluhů apod.), účast na setkáních Anonymních alkoholiků a volnočasové aktivity. Klientovi v procesu doléčování pomáhají terapeuti a sociální pracovníci. Doléčování je dobrovolným rozhodnutím klienta; podmínkou je motivace, ochota na sobě pracovat a aktivně se účastnit programu.

 

Informace pro zájemce: Vyplňte si Žádost o přijetí a napište životopis, oboje nám zašlete poštou nebo e-mailem. Po obdržení dokumentů Vás telefonicky zkontaktujeme. Pro případné další informace můžete napsat e-mail, SMS, nebo zavolat.

Info pro zájemce zařazené do pořadníku: Pro setrvání v pořadníku, je zájemce povinen minimálně jednou měsíčně potvrdit přetrvávající  zájem o službu PDP. Toto je možné telefonátem, smskou nebo mailem. 

 

Kontakt pro zájemce:

Mgr. Martin Skácel
773 826 734
skacel@lotos-brno.cz

 

Jsme službou následné péče certifikovanou Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).

Bližší informace o programu

 

Chráněné bydlení

Pro klienty pobytového doléčovacího programu máme tři byty: dva byty pro muže (každý o kapacitě 7 míst) a jeden byt pro ženy (o kapacitě 6 míst), celkově tedy 20 míst.

Samotné byty se nachází v blízkosti centra Brna ve třetím a čtvrtém patře obytného domu v běžné městské zástavbě. V domě není k dispozici výtah. Pokoje jsou dvoulůžkové až třílůžkové, společné prostory zahrnují obývací pokoj, kuchyni, koupelnu a WC. V bytech je také pracovna terapeutů, kteří za klienty docházejí na večerní kontroly.

Byty jsou plně vybavené nábytkem, pračkou, kuchyňskými spotřebiči a nádobím, televizí, společným počítačem a wi-fi připojením. Klient si do bydlení přináší pouze své osobní věci, lůžkoviny dostane zapůjčené. Každý klient má k dispozici zamykatelnou skříňku a klíče od pokoje, bytu i domu. Stravování si zajišťuje každý sám.

Byty jsou čisté od alkoholu a omamných látek, klienti nesmí tyto látky do bytu vnášet ani se zdržovat na bytě pod vlivem. Abstinence je kontrolována každý den dechovou zkouškou na alkohol, užívání dalších návykových látek se testuje namátkově.

 

Program 

Pobytový program je rozdělen do čtyř fází v celkovém trvání maximálně 2 roky. Pro každou fázi je vymezen rozsah práv a povinností klienta v rámci komunity, stejně tak režim vycházek, nocí strávených mimo chráněné bydlení a kontrola abstinence. Úvodní dvě fáze jsou rozvrženy do období maximálně 8 měsíců, během kterých klient v rámci individuální a skupinové terapie pracuje na svých osobních tématech, týkajících se zvládání závislosti, a zároveň si vytváří stabilitu v sociální oblasti. Během první fáze má klient povinnost najít si práci a za podpory sociální pracovnice zmapovat a řešit své dluhy.
Další součástí programu jsou komunitní setkání, tematické skupiny prevence relapsu, účast na setkáních AA a volnočasové aktivity.

Pro klienty, kteří se rozhodli pro dlouhodobější doléčování, je možné po splnění podmínek smlouvu prodloužit až na dva roky. Tím přestoupí do 3. a později do 4. fáze, ve kterých se zaměřují na terapeutickou práci na své závislosti a dalších tématech. Dále se věnují seberozvoji, osobnostnímu růstu a sociálnímu ukotvení.

Celý program je nastavený tak, aby klient na počátku dostával větší podporu a pomoc a postupně se naučil převzít zodpovědnost za svůj život.

Doléčování je dalším důležitým krokem po ukončení protialkoholní léčby, který umožňuje klientům stabilizovat se v chráněném prostředí a začít řešit svou životní situaci za podpory pracovníků i spoluklientů s obdobnými tématy. Je přípravou na samostatný plnohodnotný život bez alkoholu a dalších návykových látek či návykového chování.

 

Kontaktní osoba
Mgr. Kristýna Krajňáková