Rozdělení dle služeb

Níže můžete nalézt rozdělení pracovníků dle jednotlivých služeb.

Pobytový doléčovací program

Vedoucí terapeut:

Mgr. Kristýna Krajňáková                    739 087 588

Koordinátorka a terapeutka:

Mgr. Kristýna Holubová                    771 169 260

Terapeuti:

Ing. Radka Kasanová                         739 429 469

Mgr. Kristýna Sedlářová                   773 826 735

Mgr. Jan Trtílek                                   775 107 455

Mgr. Kristýna Líčkov                         739 060 350

Sociální pracovník:

Mgr. Martin Skácel                              773 826 734

Ambulantní doléčovací program

Vedoucí terapeut ADP:

Mgr. Kristýna Krajňáková                 739 087 588

Terapeuti:

Mgr. Kristýna Holubová                    771 169 260          

Mgr. Monika Baďurová                     739 068 940 

Email služby:

adp@lotos-brno.cz

Centrum sociálního poradenství

Vedoucí terapeut CSP:

Mgr. Kristýna Krajňáková                   739 087 588

Koordinátorka a sociální pracovnice:

Bc. Adéla Palyusiková                       773 826 733

Terapeut:

Mgr. Ludmila Kymličková                   774 421 206

Právník:

Mgr. et Mgr. Marek Lollok Ph. D.

Email služby:

csp@lotos-brno.cz