Centrum sociálního poradenství

Centrum pomáhá klientům zorientovat se ve světě alkoholové závislosti a rizikového pití a začít řešit problémy s pitím spojené. Je určena jak lidem potýkajícím se s nadměrným pitím, tak jejich rodinným příslušníkům.

Tato služba je realizována v rámci projektu "Centrum pomoci pro závislé a jejich blízké", CZ.03.2.60/0.0/16_048/0012096. Pod záštitou Evropského sociálního fondu.

 

 

Centrum zahrnuje tři služby:

  •  Sociální poradenství
  •  Adiktologické poradenství
  •  Terapeutická skupina

Více informací k jednotlivým službám najdete v odkazech níže.

 

Kontaktní hodiny:       

po        8 - 12                                     13 - 18           

út         8 - 13                                         -   

st         8 - 12 (pro objednané)          13 - 18

čt         8 - 12                                     13 - 17

pá        8 - 12 (pro objednané)          po tel. domluvě

 

Centrum je službou odborného sociálního poradenství (dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Je určená osobám starším 18 let a je poskytována zdarma. Služby Centra lze využít i anonymně. Zájemcům je možné také nabídnou online, či telefonické schůzky (nelze v případě podpůrné skupiny).

Sociální poradenství

Sociální poradenství je služba určená lidem, kteří se dostali vlivem své alkoholové závislosti do finančních, sociálních, dluhových či bytových problémů. Služba není určena pouze závislým, ale také jejich blízkým, kteřé se mohou informovat o sociálních možnostech. Nabízíme především pomoc s vyřizováním sociálních dávek, úředních a soudních záležitostí, mapováním dluhů a nastavením splátkových kalendářů, popř. zpracováním návrhu na povolení oddlužení. Pomáháme s hledáním zaměstnání, zpracováním životopisu a přípravou na pohovory. V případě bytové nouze hledáme s klientem možnosti bydlení. S klienty se také věnujeme i dalším sociálním oblastem dle jejich potřeby. Služba zahrnuje i možnost konzultaci s právníkem.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Adiktologické poradenství

V rámci Centra nabízíme individuální konzultace s terapeutem každému, kdo se nějakým způsobem potýká s pitím, užíváním dalších návykových látek či jiným závislostním chováním. Poradenství mohou využít jak lidé se závislostí, tak rizikově pijící/užívající, nebo i ti, kdo si nejsou jisti, zda míra jejich užívání již nepřekračuje nějakou mez. V rámci konzultací je možné probrat i varianty kontrolovaného pití/užívání nebo minimalizace škod (tzv. harm reduction). Poradenství mohou využít i rodinní příslušníci a blízcí lidí se závislostní problematikou. Kromě terapeutické podpory slouží konzultace i k načerpání informací a hledání řešení konkrétních životních situací.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Terapeutická skupina

V rámci Centra nabízíme také terapeutickou skupinu - první je určena závislým na alkoholu či rizikově pijícím. Terapeutická skupina je vedena dvěmi terapeuty a koná se vždy v úterý v čase od 17:30 do 19 h. Terapeutická skupina je otevřená, dokud není naplněna její kapacita. Před samotným navštívením skupiny je nutné se nejdříve spojit s pracovníkem uvedeným níže.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková