Centrum sociálního poradenství

Centrum se specializuje na pomoc lidem s alkoholovou závislostí, ale i pro ty, kteří se potýkají s jinou látkou či nelátkovou závislostí. Dále nabízí pomoc lidem se spoluzávislostí (rodinní příslušníci, příbuzní atd.). 

 

 

Centrum pomáhá lidem, kteří se potýkají se závislostním chováním a lidem spoluzávislým. Pomoc je nabízená individuální i skupinovou formou. Individuální (případně párová nebo rodinná) terapie pomáhá ke zvládání a porozumění vlastní závislosti a u osob bízkých porozumění své spoluzávislosti, snížování užívání návykových látek, motivace k abstinenci. Terapeutická skupina pro lidi se závislostí poskytuje prostor pro vlastní témata týkající se jak zvládání závislosti, tak situací z běžného života, ze vztahové, rodinné oblasti apod. Další možností je sestavení indivudálního strukturovaného programu zahrnujícího kromě individuální a skupinové terapie i edukaci, kontrolu abstinence aj.

Centrum zahrnuje pomoc ve čtyřech oblastech:

  •  Sociální poradenství
  •  Adiktologické poradenství
  •  Terapeutická skupina
  • Rodinná a párová terapie

 

Kontaktní hodiny:       

po        8 - 12                                     13 - 18           

út         8 - 13                                         -   

st         8 - 12 (pro objednané)          13 - 18

čt         8 - 12                                     13 - 17

pá        8 - 12 (pro objednané)          po tel. domluvě

 

Centrum je službou odborného sociálního poradenství (dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách). Je určená osobám starším 15 let a je poskytována zdarma. Služby Centra lze využít i anonymně. Je potřeba, aby první kontakt uskutečnil zájemce sám.

Sociální poradenství

Sociální poradenství je služba určená lidem, kteří se dostali vlivem svého závislostního chování do finančních, sociálních, dluhových či bytových problémů. Služba není určena pouze závislým, ale také jejich blízkým, kteřé se mohou informovat o možnostech řešení. Nabízíme především pomoc s vyřizováním sociálních dávek, úředních a soudních záležitostí, mapováním dluhů a nastavením splátkových kalendářů, popř. zpracováním návrhu na povolení oddlužení. Pomáháme s hledáním zaměstnání, zpracováním životopisu a přípravou na pohovory. V případě bytové nouze hledáme s klientem možnosti bydlení. S klienty se také věnujeme i dalším sociálním oblastem dle jejich potřeby. Služba zahrnuje i možnost konzultace s právníkem.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Adiktologické poradenství

V rámci Centra nabízíme individuální konzultace s terapeutem každému, kdo se nějakým způsobem potýká s pitím alkoholu, užíváním dalších návykových látek či jiným závislostním chováním. Poradenství mohou využít jak lidé se závislostí, tak rizikově pijící/užívající, nebo i ti, kdo si nejsou jisti, zda míra jejich užívání již nepřekračuje nějakou mez. V rámci konzultací je možné probrat i varianty kontrolovaného pití/užívání nebo minimalizace škod (tzv. harm reduction). Poradenství mohou využít i rodinní příslušníci a blízcí lidí se závislostní problematikou. Kromě terapeutické podpory slouží konzultace i k načerpání informací a hledání řešení konkrétních životních situací.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková

Terapeutická skupina

V rámci Centra nabízíme také terapeutickou skupinu, která je určena závislým na alkoholu či rizikově pijícím. Terapeutická skupina je vedena dvěma terapeuty a koná se vždy v úterý v čase od 17:30 do 19 h. Terapeutická skupina je pro nové zájemce otevřená, dokud není naplněna její kapacita 12 lidí. Před prvním navštívením skupiny je nutné se nejdříve spojit s pracovníkem uvedeným níže.

Kontaktní osoba
Bc. Adéla Palyusiková