Oslavy 20 let

Dne 16. září v odpoledních hodinách proběhly oslavy 20 let výročí organizace Lotos. Účastníci z řad bývalých i současných klientů, odborníků, studentů i bývalých a současných pracovníků organizace se setkali v Café Práh, aby společně slavili. Programem nás provázel pan moderátor Matyáš Chochola. 

Akci zahájila úvodním slovem zakladatelka Lotosu MUDr. Květoslava Vrbová společně se současnou ředitelkou Ing. Radkou Kasanovou. Následovala přednáška Zodpovědnost ve zotavování  Mgr. Alena Olivové, PhD. Poté se setkali hosté z řad odborníků MUDr. Květoslava Vrbová (Centrum duševního zdraví), MUDr. Adéla Floryková (Psychiatrická nemocnice Brno), Bc. et Bc. Veronika Polanská (Kontaktní centrum Vlhká, Podané ruce), Jiří Hladík (Terapeutická  komunita Salebra) a Mgr. Kristýna Krajňáková (Lotos Brno), kteří společně diskutovali nad tématy z oblasti adiktologie a o jejich zkušenostech s léčbou klientů. Divadlo Feste nám zahrálo hru o ženě a alkoholu Ještě není tma, ale stmívá se. Následovala diskuse s klienty Lotosu, kterou nás provázela Mgr. Kristýna Holubová a Mgr. Ludmila Kymličková a celý večer uzavřela Kajča Cork společně s doprovodem se svým folkovým hudebním vystoupením. 

Návštěvníci si mohli nechat natočit malinovku od kolegy Martina a u dalších pracovníků Lotosu vyzkoušet zábavný adiktologický kvíz, opilé brýle nebo si promluvit o svých zkušenostech nejen s alkoholem.

Všem zúčastněným a podporovatelům tímto děkujeme a těšíme se - kdo ví - třeba za dalších 20 let.