Setkání klientů 2022

 

Srdečně Vás zveme na společné setkání současných a bývalých klientů Lotosu.

Sejdeme se v neděli 16. 10. 202 od 14:00 v Brně v prostorech Lipky na Kamenné 20.

Toto je předběžná pozvánka, abyste mohli počítat s termínem, další podrobnosti ještě v průběhu léta upřesníme.

 

Těšíme se na společné setkání!

Terapeutický tým

Lotos – doléčovací centrum, o. p. s.