Stáže a praxe

Naše organizace nabízí možnost placené stáže pro studenty/-ky nebo absolventy/-ky sociálních/humanitních oborů na VŠ/VOŠ a pro pracovníky/-ice sociálních či adiktologických služeb podobného zaměření.

Možnosti a podmínky stáže

 

Je-li v Bytech na půl cesty volná kapacita, můžeme nabídnout týdenní sebezkušenostní pobytovou stáž. Stážista/-ka se na dobu 1 týdne (pondělí až pátek) ocitne v roli klienta/-ky, bydlí spolu s ostatními klienty/-kami, absolvuje terapeutický program a dodržuje Vnitřní řád Bytů na půl cesty.

Druhou možností je stáž v ambulantní službě Lotosu. Konkrétní náplň stáže a její délka jsou vyjednány před zahájením stáže. Stážista/-ka je seznámen/-a s chodem služby a může se zúčastnit některých aktivit, avšak nepodílí se na přímé práci s klienty/-kami.

 

Pro obě varianty stáže platí následující podmínky:

  • zájemce/-kyně je starší 18ti let
  • zájemce/-kyně o kterýkoliv typ stáže pošle email (viz kontakt níže), kde specifikuje svou žádost, své představy o stáži a napíše základní informace o sobě (škola, kterou studuje, ročník, vyžadované podmínky pro stáž - např. počet hodin, svou motivaci pro stáž a svou dosavadní praxi či zkušenosti s cílovou skupinou)
  • zájemce/-kyně poté absolvuje pohovor s vedením organizace; v případě přijetí stážisty/-ky se na pohovoru dohodne čas a náplň stáže
  • při nástupu stážista/-ka podepisuje Dohodu o stáži, Prohlášení o mlčenlivosti a Etický kodex organizace, který v průběhu stáže dodržuje
  • při ukončení stážista/-ka vypracuje písemnou hodnotící zprávu o průběhu stáže o rozsahu 1-2 A4, kterou odevzdá pracovníkům; na základě toho obdrží od organizace potvrzení o absolvování stáže

 

Finanční náklady stáže

  • týdenní pobytová stáž v Bytech na půl cesty je zpoplatněna částkou 1500 Kč za celý pobyt
  • stáž v ambulantní službě organizace je zpoplatněna částkou 100 Kč/den
  • v případě, že stáž hradí stážistovi/-ce vzdělávací instituce/vysílající organizace, je částka za stáž individuálně dojednána s příslušnou institucí

 

Kontaktní osoba
Mgr. Klára Kolofíková