Podpůrná skupina

Pro osoby se závislostí na alkoholu nabízíme terapeutickou skupinu, která je důležitou součástí léčby závislosti, pomáhá udržet si dlouhodobě motivaci k abstinenci a nabízí možnosti dalšího sebepoznání a seberozvoje.

Skupina je určena:

 • osobám ohroženým závislostí na alkoholu /osobám závislým na alkoholu

Konkrétně nabízíme:

 • bezpečné prostředí, podporu a kontakt s lidmi, kteří řeší podobné problémy při návratu do běžného života, do společnosti, do práce, mezi své blízké
 • rozvoj dovedností důležitých pro úspěšnou střízlivost
 • možnost přinášet, sdílet a diskutovat o vlastních tématech a problémech při střízlivění
 • možnost osobního rozvoje, rozvoje komunikačních dovedností, asertivity apod.
 • informace o problematice závislosti (edukace)
 • možnost sdílení zkušeností s udržením abstinence
 • smíšenou skupinu otevřenou pro muže a ženy

Organizační informace:

 • skupinu vedou 2 terapeuti a maximální počet klientů je 12
 • vstupu do skupiny vždy předchází individuální setkání s terapeutem
 • pokud se do skupiny chystáte poprvé, informujte nás předem na níže uvedeném telefonním čísle
 • podmínkou účasti na skupině je aktuální střízlivost 
 • skupina je poskytována ZDARMA 

Doba a místo konání skupiny:

 • skupina probíhá každé pondělí v čase od 17:30 do 19:30 hod. na adrese Dvořákova 13,  602 00 Brno
 • prosíme o včasný příchod, v případě pozdního příchodu již nemusíte být do skupiny vpuštěni

 

Kontaktní osoba
Mgr. Kristýna Krajňáková