Individuální poradenství

Pro lidi bojující se závislostí na alkoholu, jejich blízké a příbuzné nabízíme službu individuálního poradenství. Individuální konzultace s terapeutem slouží jako prostor k promluvení si o problémech, které doprovází závislost na alkoholu a možnostech jejich řešení. Klienti zde získají jak důležité informace, tak psychologickou podporu ve své situaci bez toho, aniž by je někdo odsuzoval, hodnotil či diagnostikoval. Blízkým může služba pomoci při získávání užitečných informací, hledání řešení aktuálních problémů nebo zprostředkování dalších kontaktů.

 

Poradenství je určeno:

  • osobám ohroženým závislostí na alkoholu /osobám závislým na alkoholu
  • příbuzným, blízkým a partnerům lidí ohrožených závislostí na alkoholu /závislých na alkoholu

Konkrétně nabízíme:

  • informace o závislosti na alkoholu, jejich specificích, rizicích
  • informace o možnostech a způsobech léčby, doléčování, popř. kontakty na další odborníky a organizace
  • psychologickou podporu v obtížné životní situaci

Podoba a místo setkání:

  • jedno setkání trvá 60 minut a probíhá na adrese Dvořákova 13, 602 00 Brno, 4. patro
  • podmínkou spolupráce je aktuální střízlivost

Poradenství poskytují terapeuti – psychologové s několikaletou praxí v oboru závislosti. Zaručujeme diskrétnost, bezpečný prostor a podporu. Jsme vázáni etickým kodexem a mlčenlivostí.

V případě zájmu o dlouhodobější spolupráci nabízíme Podpůrnou skupinu.

Kontaktní osoba
Mgr. Klára Kolofíková